Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

kociesprawy
7867 076a
Reposted fromPoranny Poranny viamr-absentia mr-absentia
kociesprawy
7427 be6a 390
happy
Reposted frombalu balu viablaueslicht blaueslicht

June 27 2017

kociesprawy
Pewnego dnia mnie nie poznasz Tak się wahałam, ćwiczyć nie ćwiczyć, aż dałam zdecydować mojej podświadomości i już po treningu. Wspaniałe uczucie. Prawie znowu zapomniałam jak to jest. Za kilka miesięcy będę taka, jaką chcę być. I będzie pięknie, chociaż już jest lepiej niż kiedykolwiek.
Reposted fromskinnier skinnier viapulchritudo2 pulchritudo2
4296 7cfb 390
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viairmelin irmelin

June 25 2017

kociesprawy
0523 f0b1 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
kociesprawy
2509 0154 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola

June 24 2017

kociesprawy
Byłam bez życia i jakaś taka ospała. Nie panowałam nad sytuacją.
kociesprawy
kociesprawy
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
kociesprawy
1204 84c1 390
rainy day
Reposted fromcats cats viaayati ayati
kociesprawy
4047 1d54 390
Reposted byDagarhen-Macekbercikszpaquscrispybonesunknown6nvm

June 22 2017

kociesprawy
Musisz sięgnąć dna, by wiedzieć, w którą stronę iść.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kociesprawy

June 20 2017

kociesprawy
7225 c1e1 390
Reposted byniskowoMsCaptain
kociesprawy
3376 6228 390
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaepi epi
kociesprawy
6553 eaa7 390
Reposted bysimplyfallingziemniakitysiace-myslikalesony-dziadkagumasgdziemitupomokrymcallitwhatyouwantoxygeniumkagelsofiasedhellsomebunnyHypothermiaihearvoicesbadtimeDagarhenpassingbirddaysleeperNicTuPoMniesmoke11wind-whistlermagdakAllyChangingWorldshamefuldisplaytentacleguypatrycjaengawwwwwDagarhennyaakoJulietteemerald-magnoliaDagarhenniskowolaparisiennefreewaypredictableanniegabormakemeateaall-about-katememesjaszconcarneboobiescakecziczikrybussambaankawiecejniezobaczyszlittlewhiteliestantalumtristeAtaripunisherwaco6LazhwardSilvanusbangbangimdeadpassingbirdpartyhardorgtfosofiastentacleguySkydelanmr-absentiaduobixBloodEvefillandialilacwineankinKrowiPlacek
kociesprawy
6552 dc29 390
kociesprawy
6550 3db0 390
Reposted byheinousDagarhenszpaquskmjcrispybonespuszkaasiekxplatheaarwenan1crispybones
kociesprawy
6548 8a9b 390
Reposted byDagarhennyaakoShingomurtruskawkowa11mietta-worldGoldenHareniskowonodramahavefunzupsonmaladziewczynka
kociesprawy
6545 bb20 390
Reposted byniskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl