Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

kociesprawy
0900 e264 390
Reposted fromepi epi

July 08 2017

kociesprawy
5835 a9f7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
kociesprawy
0753 ddd1 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viagdziejestola gdziejestola
kociesprawy
3284 75b2 390
Reposted fromasafeather asafeather viagabunia gabunia
3692 e69b 390

evolvedleo:

ninetails:

They live in harmony

me and my mutuals in our commune

kociesprawy
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin

July 07 2017

kociesprawy
2962 7bd9 390
Reposted fromlaters laters viaAtari Atari
kociesprawy
6989 df38 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaAtari Atari
kociesprawy
9758 05a0 390
Reposted fromels els viaAtari Atari
kociesprawy
7430 319b 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viahouda houda
kociesprawy
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viahouda houda
kociesprawy
7909 faa2
kociesprawy
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
kociesprawy
3343 4035 390
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
kociesprawy
Reposted frombluuu bluuu viamr-absentia mr-absentia
kociesprawy
4675 7648 390
Reposted byniskowozgubilamsiepomaranczowyzeszyt

July 06 2017

kociesprawy
Sam musisz sobie pomóc. Jeśli coś w tobie szwankuje, musisz to naprawić własnymi rękami.
— Paul Auster, Niewidzialne
kociesprawy
1543 d69c 390
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagdziejestola gdziejestola
kociesprawy
4294 1bf0 390
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viahouda houda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl